Over Flyingcare

Uw reis, onze zorg

Wij zijn een reis & bemiddelingsbureau met als doel de toerisme branche voor 60 plussers toegankelijker te maken. Dit doen wij door extra service aan te bieden en te luisteren naar wat de reiziger wilt en nodig heeft.  Wij nemen alle obstakels uit de weg waar  60 plusser en reizigers met lichamelijke beperkingen tegen aan lopen.

Wij verbinden reizigers door groepsreizen en activiteiten aan te bieden in binnen en buitenland.

De activiteiten en reizen die wij organiseren zijn niet alleen voor thuiswonende 60 plussers maar ook voor reizigers die in een zorginstelling verblijven. Vaak is het zo dat als een van de partners een hoge zorgindicatie heeft en de andere niet dat samen wonen dan niet meer lukt. Vaak komt de partner dan geregeld langs maar samen een weekendje in de instelling verblijven kan dan niet. Wij willen deze echtparen de kans geven om een dagje of weekendje samen te verblijven.

Voor cliënten die verblijven in een zorginstelling proberen wij extra aandacht en tijd te schenken met hulp van vrijwilligers en stagiaires. Een wandeling buiten maken of een 1 op 1 gesprek gaat vaak moeilijk door de werkdruk die zorgverleners ervaren. Wij geven de cliënten het 1 op 1 moment die ze verdienen.  Naast de 1 op 1 gesprekken organiseren wij activiteiten voor de cliënten in de zorginstellingen.

Missie

De toerismebranche voor ouderen toegankelijker maken door samenwerkingen aan te gaan met verschillende partijen binnen en buiten de ouderenzorg.

Ouderen en reizigers met een lichamelijke beperking voelen zich vaak belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Door de hectiek waarin wij leven hebben familie en kennissen niet altijd de tijd en ruimte om hun dierbare de aandacht en liefde te geven die ze willen. Samen op vakantie gaan met de hele familie gaat vaak moeilijk. Ze lopen vaak tegen  drempels als zorg verlenen aan of beschikken niet over de capaciteit om de zorg tijdelijk over te nemen.

Flyingcare heeft hier als bijdrage in dat de familie met een gerust hart zijn dierbare met ons mee kan laten reizen. Voor de reiziger zelf is het ook prettig omdat hij/zij zich bevind met gelijkgestemde mensen en zich veilig voelt in een vertrouwde omgeving.

Visie

Ouderen en mindervalide ondernemen meer activiteiten en reizen met behoud van hun autonomie.

In de toekomst moet het voor ouderen van zelfsprekend zijn om dagelijks activiteiten te ondernemen.Ouderen moeten zich niet meer beperkt voelen door hun gezondheid en ondernemen  vaker op eigen initiatief activiteiten.

Wij willen naar een wereld waarin eenzaamheid onder de ouderen een taboe is en ouderen meer met elkaar participeren. Mantelzorgers moeten hun bijdrage kunnen leveren zonder dat het ten koste gaat van hun zelf. Door meer service te verlenen en het kenbaar te maken onder de doelgroep zijn wij van mening dat wij samen met jullie de welzijn van onze ouderen kunnen waarborgen.

Onze maatschappelijke doelen

60plussers motiveren tot meer participatie

Wij organiseren activiteiten en reizen die aansluiten bij de doelgroep. Met hulp van onze sponsoren kunnen wij betaalde en onbetaalde activiteiten organiseren. Eenzaamheid is een maatschappelijke thema geworden. Niet alleen onder de ouderen maar ook bij de jongeren. Wij proberen onze steentje hieraan bij te dragen door vrijwilligers met elkaar in contact te brengen en samen een leuke activiteit te ondernemen met de 60 plussers. Een rondje wandelen, sjoelen , een praatje etc. Dat zijn de kleine dingen die erg worden gewaardeerd en waar wij vrijwilligers voor willen werven en inzetten.

Studentenbegeleiding

Wij bieden stageplekken aan studenten en begeleiden de studenten bij hun leerproces.

Heeft u vragen?

Voor vragen over onze dienstverlening kan u contact met ons opnemen of via de mail.

Info@flyingcare.nl of bel ons op 036-9999444